Btw in coronatijd, wat als uw afnemers in zwaar weer zitten?

BTW in Coronatijd - Entjes Administratie en Advies

De coronacrisis raakt veel bedrijven. Zo kunnen bijv. de werkzaamheden van uw afnemers door de genomen maatregelen bemoeilijkt zijn. Wat nu als zij in zwaar weer zitten en uw facturen niet kunnen betalen? Welke gevolgen heeft dit voor de btw?

Facturen niet (volledig) betaald

Btw terugvragen? Om te beginnen, kan uw onderneming geconfronteerd worden met afnemers die niet betalen. Simpelweg omdat ze op dit moment vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis niet het geld hebben om uw factuur te voldoen. De btw op de door u uitgereikte factuur heeft u echter wel keurig aan de Belastingdienst afgedragen. Kunt u deze btw dan op korte termijn terugkrijgen? Hoe pakt u dit aan?

Moment van afdracht btw

Als u het factuurstelsel toepast, dan bent u de btw over de verkoop of de verrichte prestatie verschuldigd in het tijdvak waarin de factuur door u is uitgereikt. De btw is uiterlijk verschuldigd op het moment waarop de factuur uitgereikt had moeten worden, namelijk de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.

Na één jaar nog niet betaald

Na één jaar. Als uw afnemer niet betaalt, kunt u de eerder aan de Belastingdienst afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Dit kan op het moment dat de vordering een jaar nadat deze opeisbaar is geworden, nog niet is betaald. Dit betekent dus dat u in beginsel minimaal één jaar moet wachten voordat u de eerder afgedragen btw kunt terugkrijgen. Let op. Eerder hebben belangenorganisaties al gevraagd om inkorting van deze eenjaarstermijn, maar daar heeft de overheid helaas geen gehoor aan gegeven.

In de btw-aangifte

U kunt de btw dan terugvragen in het tijdvak waarin de eenjaarstermijn is verstreken door deze in de reguliere btw-aangifte bij vraag 1a/1b als negatieve omzet en negatief btw-bedrag mee te nemen. Een afzonderlijk verzoek om btw-teruggaaf is niet (meer) nodig.

Btw al eerder terugvragen?

100% zeker dat factuur niet betaald wordt

Maar in deze tijd wilt u waarschijnlijk liever niet eerst een jaar wachten. Is het echt niet mogelijk om uw btw eerder terug te vragen? Jawel, als het namelijk eerder 100% duidelijk is dat de afnemer uw factuur niet zal betalen, denk met name aan een faillissement van de afnemer, dan kan de btw eerder teruggevraagd worden.

Bewijslast

De bewijslast hiervoor ligt wel bij u als ondernemer. U moet aantonen dat het 100% zeker is dat de vordering niet betaald zal gaan worden. Dit kan dus door aan te tonen dat uw afnemer failliet is of door een verklaring van uw afnemer dat de vordering niet meer zal worden voldaan.

Kwijtschelding facturen

Ontslag betalingsverplichting

Maar wat nu als u eigenlijk zeker weet dat uw factuur niet meer voldaan gaat worden, maar u dit niet kunt aantonen, bijv. omdat uw afnemer nog geen surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd? In dat geval kunt u overwegen de vordering kwijt te schelden. Dit betekent dat u de afnemer ontslaat van zijn verplichting tot betaling.

Geen teruggaaf btw

Na kwijtschelding van een vordering bestaat er juridisch gezien echter geen vordering meer, zodat de btw op een kwijtgescholden vordering niet als de btw op een oninbare vordering teruggevraagd kan worden. Let op.  Deze aanpak biedt uw onderneming dus geen btw-voordeel. Het is dan beter om te wachten tot de eenjaarstermijn is verlopen en vervolgens de afgedragen btw terug te vragen. Bovendien kan later blijken dat de afnemer toch een deel van de factuur kan betalen. Bij kwijtschelding krijgt u zeker niets meer.

Schuldeisersakkoord

Hetzelfde geldt bij het afsluiten van een schuldeisersakkoord of crediteurenakkoord. Bij het sluiten van een akkoord waarbij een deel van de vordering wordt prijsgegeven, is er juridisch gezien geen sprake meer van een vordering voor het deel dat wordt prijsgegeven. Dit is het geval als u bijv. akkoord gaat met een betalingsregeling van 75% en kwijtschelding van het resterende bedrag. Het recht op teruggave van btw wegens een oninbare vordering vervalt daarom (deels) bij het sluiten van een schuldeisers-of crediteurenakkoord.

Factuur later toch betaald

Toch geld ontvangen?

Als u de eerder afgedragen btw heeft teruggevraagd, kan de situatie zich voordoen dat uw afnemer alsnog (onverwacht) zijn factuur betaalt, bijv. omdat de coronacrisis onder controle is en de zaken weer goed gaan. Als uw afnemer op een later moment alsnog de factuur of een deel daarvan betaalt, moet u de btw daarover opnieuw (deels) afdragen aan de Belastingdienst.

Facturatiestop

Even lucht

Om uw afnemers, die het moeilijk hebben, tegemoet te komen, kunt u ook besluiten om de facturering uit te stellen. Zo krijgen zij even lucht in deze moeilijke tijden. Als het later weer beter gaat, wordt dat wel weer rechtgetrokken.

Prestatie toch verricht

Een facturatiestop leidt echter niet tot opschorting van de verrichte prestatie. Dit betekent dat u de btw verschuldigd blijft op het moment waarop de factuur door u uitgereikt had moeten worden. Dat wil zeggen: uiterlijk de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht. Zo heeft Rechtbank Noord-Holland enige tijd geleden geoordeeld dat het opschorten van de facturatie van een reeds verrichte managementdienst ertoe leidt dat de btw toch verschuldigd is, omdat de prestatie is verricht (ECLI:NL:RBNHO:2017:7856) .

Naheffing ligt op de loer

Als u de btw niet tijdig betaalt, kunt u hiervoor een naheffingsaanslag met boetes en rente opgelegd krijgen.

Deelbetaling vragen

Een facturatiestop is dus erg vriendelijk voor uw afnemer, maar niet voor uw eigen portemonnee. Niet alleen krijgt u niet betaalt voor de verrichte prestatie, u moet bovendien gewoon de btw hierover afdragen. Btw die u nog niet heeft ontvangen van uw afnemer. Het is dan wellicht beter met uw afnemer af te spreken dat u gewoon factureert en dat hij het btw-bedrag hierop alvast aan u betaalt. Het restant wordt dan later betaald. Zodoende gaat uw onderneming er dan in liquiditeit niet op achteruit.

Uitstel van belastingbetaling

Zelf in financiële nood

Stel nu dat uw eigen onderneming door de coronacrisis betalingsproblemen ondervindt. De giftige cocktail van teruglopende omzetten en slecht betalende klanten kan een grote wissel op uw onderneming trekken. In dat geval kunt u nog kort gebruikmaken van de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen.

Tot 31 december 2020

Vanwege de tweede coronagolf verruimt de overheid namelijk op dit moment een aantal steunmaatregelen. Zo is de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen verlengd tot het einde van dit jaar. Deze maatregel was eigenlijk gestopt per 1 oktober 2020, maar deze is nu tijdelijk weer nieuw leven ingeblazen.  Tip. Concreet betekent dit dat u tot 31 december 2020 alsnog uitstel van belastingbetaling kunt aanvragen.

Digitaal aanvragen

De Belastingdienst heeft inmiddels het digitale uitstelportaal heropend om het indienen van een verzoek om uitstel van betaling zo makkelijk mogelijk te maken. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Aflossingsregeling

Alle belastingschulden op grond van deze coronamaatregel vallen vervolgens onder de aflossingsregeling. Dit betekent dat u van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd krijgt om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 extra aflossen.

Het instellen van een facturatiestop of het verlenen van uitstel van betaling leidt niet tot uitstel van het moment waarop de btw aan de Belastingdienst betaald moet worden. Verleen uw afnemer uitstel van betaling voor het factuurbedrag exclusief btw, zodat hij wel direct de btw betaalt en u deze aan de Belastingdienst kunt afdragen.

Read more

Door Corona in zwaar weer?

Door Corona in zwaar weer - Entjes Administratie en Advies (Corona ondersteuning)

Een harde lockdown van vijf weken! Het kwam voor velen als een klap in het gezicht. Je moet je bedrijf sluiten, maar wat nu? Hoe nu verder en waar heb ik recht op?

Bij Entjes Administratie en Advies helpen wij je graag in deze tijden van crisis! Kunnen we je helpen besparen op kosten voor de boekhouding of andere kosten, kunnen we met je meedenken om je weer opweg te helpen of juist ondersteuning bieden bij de wederopbouw of groei?

  • heeft je bedrijf een lastige tijd in deze Coronacrisis?
  • stijgen de kosten je de pan uit?
  • of is je bedrijf juist gegroeid in de Coronaperiode?

Helpt je huidige boekhouder je goed in deze bijzondere tijd of ontbreekt het aan de juiste ondersteuning?

Wij gaan graag een vrijblijvend adviesgesprek met je aan!

Read more

Flinke tariefwijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

Tariefswijziging overdrachtbelasting 2021 - Entjes Administratie en Advies

Met ingang van 2021 vinden er flinke tariefwijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat u bij aankoop van een pand goedkoper of juist duurder uit bent. Hoe zit dat? Wat moet u hiervan weten?

Beleggers ontmoedigen

Het opkopen van woonruimte door beleggers in de grote steden is een doorn in het oog van de overheid. Hierdoor komt de toch al gespannen woningmarkt nog verder onder druk te staan. Om beleggers te ontmoedigen, wordt met ingang van 2021 de overdrachtsbelasting flink verhoogd.

Starters

Anderzijds wil men de starters op de woningmarkt tegemoetkomen met een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Huidige tarieven

Op dit moment gelden er twee tarieven. U betaalt 2% bij aankoop van een woning en 6% bij aankoop van een andersoortig gebouw, zoals een kantoor of opslagruimte.

Nieuwe tarieven

Vanaf 2021

Voor de aankoop van een woning door starters gaat de overdrachtsbelasting dalen. Op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de eisen, gaat hiervoor een tarief gelden van 0%. Als er niet voldaan kan worden aan de voorwaarden, dan geldt er een tarief van 2%. U moet dan wel de woning zelf gaan bewonen. Koopt u een woonruimte dus niet voor uzelf, maar voor een kind of ter belegging, dan gelden de tarieven van 0 en 2% niet. In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe hoogste tarief van maar liefst 8%! Hetzelfde geldt bij aankoop van een andersoortig pand, zoals een bedrijfspand of opslagruimte.

Nog in 2020 naar de notaris

Het aankopen van een pand dat u niet zelf gaat bewonen, kunt u dus het beste nog in 2020 uitvoeren. Daarmee kunt u een hoop overdrachtsbelasting besparen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de overdracht bij de notaris nog in 2020 plaatsvindt.

Startersregeling

Voorwaarden. Deze wijzigingen in de overdrachtsbelasting zouden ook gunstig voor u kunnen uitpakken. Mogelijk kunt u namelijk aanspraak maken op de startersregeling. Hierbij wordt er vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting berekend bij aankoop van een woning onder de volgende voorwaarden:

  • u gaat de woning zelf bewonen;
  • u bent tussen de 18 en 35 jaar;
  • u heeft deze startersvrijstelling niet eerder toegepast;
  • de woningwaarde is lager dan € 400.000.

Grens woningwaarde vanaf 1 april 2021

Deze laatste eis geldt pas vanaf 1 april 2021. Dit betekent dat u als starter in de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 ook voor een duurdere eigen woning geen overdrachtsbelasting bent verschuldigd. Tip.  Indien u als starter in 2020 een eigen woning koopt of heeft gekocht, zorg er dan voor dat de notariële akte pas in 2021 bij de notaris passeert. Dat scheelt u 2% overdrachtsbelasting.

Overzicht

De wijzigingen per soort pand hebben wij in de hiernavolgende tabel voor u uiteengezet.

  2020 2021
Aankoop eigen woning als starter 2% 0%
Aankoop eigen woning als niet-starter 2% 2%
Aankoop woning niet voor zelfbewoning 2% 8%
Aankoop bedrijfspand 6% 8%
Aankoop vakantiewoning 2% 8%
Aankoop opslagruimte 6% 8%

Ga na of u de voorgenomen aankoop van een pand nog in 2020 moet laten passeren bij de notaris of juist in 2021. Dit laatste speelt eigenlijk alleen als u een eigen woning koopt en gebruik kunt maken van de startersregeling. In alle andere gevallen is het gunstig om de overdracht bij de notaris nog in 2020 te laten plaatsvinden.

Read more

Uw bedrijfssituatie zelf financieel eens op een rijtje zetten?

Bedrijfssituatie Financieel - Entjes Administratie en Advies

Vooral in tijden van crisis is het slim om de financiële situatie van uw onderneming in kaart te brengen: de actuele situatie 2020 en uw toekomstverwachtingen. Een stappenplan en gratis tools helpen u daarbij. Hoe nu verder?

Eind 2020

Het is slim om van tijd tot tijd de balans binnen uw onderneming op te maken. Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik verwachten en wat moet ik daarvoor doen? Dat geldt voor goede tijden en voor tijden dat het minder gaat.

Stap 1: Hoe sta ik ervoor?

De jaarcijfers zijn een momentopname. Deze vertellen u alleen maar wat de situatie op 31 december was. Hoe u er op dit moment voorstaat, moet u zelf of samen met uw boekhouder/adviseur boven water halen.

Stap 2: Wat kan ik verwachten?

Als ondernemer zit u niet snel in zak en as. U denkt in mogelijkheden en kansen en bent positief ingesteld. Toch zult u een realistisch toekomstbeeld moeten schetsen. Schat voor de nabije toekomst in wat de verwachte omzet, de komende uitgaven en andere verplichte uitgaven zullen zijn. Ook daarbij kan uw adviseur u van dienst zijn. Onze liquiditeitsbegroting helpt u met het inschatten en volgen van uw inkomsten en uitgaven.

Read more

Minder werk door coronacrisis, geen zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek Coronacrisus - Entjes Administratie en Advies

Als ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt anno 2020 € 7.030. Maar wat nu als uw winst lager uitvalt? Bent u de zelfstandigenaftrek dan kwijt? Wat is dan van belang om te weten?

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers waarvan de winst belast wordt in de inkomstenbelasting, kunnen recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Dit is een aftrek op de winst van € 7.030. Een belangrijke voorwaarde is dat men minstens 1.225 uur per jaar in de onderneming werkzaam is. Ook geldt dat men minstens de helft van het aantal gewerkte uren in het bedrijf werkzaam is. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

Wanneer starter?

Starters zijn ondernemers die in een of meer van de voorgaande vijf jaren geen ondernemer waren en in deze vijf jaar maximaal twee keer de zelfstandigenaftrek hebben toegepast. Starters hoeven dus niet minstens de helft van de gewerkte uren aan hun onderneming te besteden en hebben in 2020 bovendien recht op € 2.123 aan extra zelfstandigenaftrek. Ook geldt alleen voor starters dat de zelfstandigenaftrek meer kan bedragen dan het bedrag van de winst.

Urencriterium

Vanwege de coronacrisis mag u voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ervan uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat, vanwege de coronacrisis, niet werkelijk hebt gedaan. Het totaal op jaarbasis van 1.225 uur blijft gewoon staan.

Winst te laag

De zelfstandigenaftrek komt in mindering op de winst. Maar wat nu als de winst, al dan niet vanwege de coronacrisis, lager is dan de zelfstandigenaftrek of als u verlies lijdt? Tip. In dat geval is er bepaald dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt verrekend met de winst van de negen daaropvolgende jaren. Dit kan maximaal tot het bedrag van de winst. De inspecteur stelt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij beschikking vast en vermeldt dit bedrag op het aanslagbiljet. De verrekening gaat op volgorde waarin de zelfstandigenaftrek is ontstaan. Op deze manier is de kans dat zelfstandigenaftrek niet verrekend kan worden zo klein mogelijk gehouden.

Verrekening verplicht

Het verrekenen van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is verplicht. Het verrekenen is soms niet aantrekkelijk, bijv. omdat er vanwege de heffingskortingen toch al geen belasting hoeft te worden betaald. Ook in deze gevallen moet de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek worden verrekend met de winsten van de negen erop volgende jaren. Voorwaarde daarvoor is wel dat de ondernemer in het jaar van verrekening ook recht op de zelfstandigenaftrek moet hebben. Let op. Als u niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verloren laat gaan, doet u zichzelf tekort. Bovendien is er dan sprake van een foute aangifte en kan er een boete worden opgelegd.

Automatische correctie

Onlangs maakte de Belastingdienst bekend dat veel ondernemers zichzelf tekortdeden door niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet te verrekenen met winsten in de eropvolgende jaren. Hierdoor viel de winst dus hoger uit. In deze gevallen stuurt de Belastingdienst een brief met daarin het advies de aangifte op dit punt te verbeteren. Het zou in 2018 en 2019 samen zo’n 25.000 ondernemers betreffen. In de meeste gevallen leidt dit dus tot een lager te betalen bedrag aan belasting of krijgt de ondernemer meer belasting terug.

Beschikking

Ook het bedrag van de verrekende, niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt via een beschikking vastgesteld. Dit betekent dat u, wanneer u het niet met de berekening eens bent, hiertegen bezwaar en beroep kunt indienen.

Is uw winst te laag om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen verrekenen, dan kan dit nog met de winst van de negen daaropvolgende jaren. Vergeet dit niet, want het leidt in de meeste gevallen tot minder te betalen belasting.

Read more
Archieven
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?