Btw in coronatijd, wat als uw afnemers in zwaar weer zitten?

BTW in Coronatijd - Entjes Administratie en Advies

De coronacrisis raakt veel bedrijven. Zo kunnen bijv. de werkzaamheden van uw afnemers door de genomen maatregelen bemoeilijkt zijn. Wat nu als zij in zwaar weer zitten en uw facturen niet kunnen betalen? Welke gevolgen heeft dit voor de btw?

Facturen niet (volledig) betaald

Btw terugvragen? Om te beginnen, kan uw onderneming geconfronteerd worden met afnemers die niet betalen. Simpelweg omdat ze op dit moment vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis niet het geld hebben om uw factuur te voldoen. De btw op de door u uitgereikte factuur heeft u echter wel keurig aan de Belastingdienst afgedragen. Kunt u deze btw dan op korte termijn terugkrijgen? Hoe pakt u dit aan?

Moment van afdracht btw

Als u het factuurstelsel toepast, dan bent u de btw over de verkoop of de verrichte prestatie verschuldigd in het tijdvak waarin de factuur door u is uitgereikt. De btw is uiterlijk verschuldigd op het moment waarop de factuur uitgereikt had moeten worden, namelijk de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht.

Na één jaar nog niet betaald

Na één jaar. Als uw afnemer niet betaalt, kunt u de eerder aan de Belastingdienst afgedragen btw terugvragen bij de Belastingdienst. Dit kan op het moment dat de vordering een jaar nadat deze opeisbaar is geworden, nog niet is betaald. Dit betekent dus dat u in beginsel minimaal één jaar moet wachten voordat u de eerder afgedragen btw kunt terugkrijgen. Let op. Eerder hebben belangenorganisaties al gevraagd om inkorting van deze eenjaarstermijn, maar daar heeft de overheid helaas geen gehoor aan gegeven.

In de btw-aangifte

U kunt de btw dan terugvragen in het tijdvak waarin de eenjaarstermijn is verstreken door deze in de reguliere btw-aangifte bij vraag 1a/1b als negatieve omzet en negatief btw-bedrag mee te nemen. Een afzonderlijk verzoek om btw-teruggaaf is niet (meer) nodig.

Btw al eerder terugvragen?

100% zeker dat factuur niet betaald wordt

Maar in deze tijd wilt u waarschijnlijk liever niet eerst een jaar wachten. Is het echt niet mogelijk om uw btw eerder terug te vragen? Jawel, als het namelijk eerder 100% duidelijk is dat de afnemer uw factuur niet zal betalen, denk met name aan een faillissement van de afnemer, dan kan de btw eerder teruggevraagd worden.

Bewijslast

De bewijslast hiervoor ligt wel bij u als ondernemer. U moet aantonen dat het 100% zeker is dat de vordering niet betaald zal gaan worden. Dit kan dus door aan te tonen dat uw afnemer failliet is of door een verklaring van uw afnemer dat de vordering niet meer zal worden voldaan.

Kwijtschelding facturen

Ontslag betalingsverplichting

Maar wat nu als u eigenlijk zeker weet dat uw factuur niet meer voldaan gaat worden, maar u dit niet kunt aantonen, bijv. omdat uw afnemer nog geen surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd? In dat geval kunt u overwegen de vordering kwijt te schelden. Dit betekent dat u de afnemer ontslaat van zijn verplichting tot betaling.

Geen teruggaaf btw

Na kwijtschelding van een vordering bestaat er juridisch gezien echter geen vordering meer, zodat de btw op een kwijtgescholden vordering niet als de btw op een oninbare vordering teruggevraagd kan worden. Let op.  Deze aanpak biedt uw onderneming dus geen btw-voordeel. Het is dan beter om te wachten tot de eenjaarstermijn is verlopen en vervolgens de afgedragen btw terug te vragen. Bovendien kan later blijken dat de afnemer toch een deel van de factuur kan betalen. Bij kwijtschelding krijgt u zeker niets meer.

Schuldeisersakkoord

Hetzelfde geldt bij het afsluiten van een schuldeisersakkoord of crediteurenakkoord. Bij het sluiten van een akkoord waarbij een deel van de vordering wordt prijsgegeven, is er juridisch gezien geen sprake meer van een vordering voor het deel dat wordt prijsgegeven. Dit is het geval als u bijv. akkoord gaat met een betalingsregeling van 75% en kwijtschelding van het resterende bedrag. Het recht op teruggave van btw wegens een oninbare vordering vervalt daarom (deels) bij het sluiten van een schuldeisers-of crediteurenakkoord.

Factuur later toch betaald

Toch geld ontvangen?

Als u de eerder afgedragen btw heeft teruggevraagd, kan de situatie zich voordoen dat uw afnemer alsnog (onverwacht) zijn factuur betaalt, bijv. omdat de coronacrisis onder controle is en de zaken weer goed gaan. Als uw afnemer op een later moment alsnog de factuur of een deel daarvan betaalt, moet u de btw daarover opnieuw (deels) afdragen aan de Belastingdienst.

Facturatiestop

Even lucht

Om uw afnemers, die het moeilijk hebben, tegemoet te komen, kunt u ook besluiten om de facturering uit te stellen. Zo krijgen zij even lucht in deze moeilijke tijden. Als het later weer beter gaat, wordt dat wel weer rechtgetrokken.

Prestatie toch verricht

Een facturatiestop leidt echter niet tot opschorting van de verrichte prestatie. Dit betekent dat u de btw verschuldigd blijft op het moment waarop de factuur door u uitgereikt had moeten worden. Dat wil zeggen: uiterlijk de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin de prestatie is verricht. Zo heeft Rechtbank Noord-Holland enige tijd geleden geoordeeld dat het opschorten van de facturatie van een reeds verrichte managementdienst ertoe leidt dat de btw toch verschuldigd is, omdat de prestatie is verricht (ECLI:NL:RBNHO:2017:7856) .

Naheffing ligt op de loer

Als u de btw niet tijdig betaalt, kunt u hiervoor een naheffingsaanslag met boetes en rente opgelegd krijgen.

Deelbetaling vragen

Een facturatiestop is dus erg vriendelijk voor uw afnemer, maar niet voor uw eigen portemonnee. Niet alleen krijgt u niet betaalt voor de verrichte prestatie, u moet bovendien gewoon de btw hierover afdragen. Btw die u nog niet heeft ontvangen van uw afnemer. Het is dan wellicht beter met uw afnemer af te spreken dat u gewoon factureert en dat hij het btw-bedrag hierop alvast aan u betaalt. Het restant wordt dan later betaald. Zodoende gaat uw onderneming er dan in liquiditeit niet op achteruit.

Uitstel van belastingbetaling

Zelf in financiële nood

Stel nu dat uw eigen onderneming door de coronacrisis betalingsproblemen ondervindt. De giftige cocktail van teruglopende omzetten en slecht betalende klanten kan een grote wissel op uw onderneming trekken. In dat geval kunt u nog kort gebruikmaken van de mogelijkheid tot het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen.

Tot 31 december 2020

Vanwege de tweede coronagolf verruimt de overheid namelijk op dit moment een aantal steunmaatregelen. Zo is de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen verlengd tot het einde van dit jaar. Deze maatregel was eigenlijk gestopt per 1 oktober 2020, maar deze is nu tijdelijk weer nieuw leven ingeblazen.  Tip. Concreet betekent dit dat u tot 31 december 2020 alsnog uitstel van belastingbetaling kunt aanvragen.

Digitaal aanvragen

De Belastingdienst heeft inmiddels het digitale uitstelportaal heropend om het indienen van een verzoek om uitstel van betaling zo makkelijk mogelijk te maken. Uitstelverzoeken die sinds 1 oktober 2020 op een andere manier bij de Belastingdienst binnen zijn gekomen, worden ook conform het versoepelde uitstelbeleid behandeld.

Aflossingsregeling

Alle belastingschulden op grond van deze coronamaatregel vallen vervolgens onder de aflossingsregeling. Dit betekent dat u van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd krijgt om uw belastingschuld af te lossen. U betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag. Als u eerder wilt afbetalen, kan dat natuurlijk. Ook kunt u tussen 1 juli 2021 en 1 juli 2024 extra aflossen.

Het instellen van een facturatiestop of het verlenen van uitstel van betaling leidt niet tot uitstel van het moment waarop de btw aan de Belastingdienst betaald moet worden. Verleen uw afnemer uitstel van betaling voor het factuurbedrag exclusief btw, zodat hij wel direct de btw betaalt en u deze aan de Belastingdienst kunt afdragen.

Read more

Door Corona in zwaar weer?

Door Corona in zwaar weer - Entjes Administratie en Advies (Corona ondersteuning)

Een harde lockdown van vijf weken! Het kwam voor velen als een klap in het gezicht. Je moet je bedrijf sluiten, maar wat nu? Hoe nu verder en waar heb ik recht op?

Bij Entjes Administratie en Advies helpen wij je graag in deze tijden van crisis! Kunnen we je helpen besparen op kosten voor de boekhouding of andere kosten, kunnen we met je meedenken om je weer opweg te helpen of juist ondersteuning bieden bij de wederopbouw of groei?

  • heeft je bedrijf een lastige tijd in deze Coronacrisis?
  • stijgen de kosten je de pan uit?
  • of is je bedrijf juist gegroeid in de Coronaperiode?

Helpt je huidige boekhouder je goed in deze bijzondere tijd of ontbreekt het aan de juiste ondersteuning?

Wij gaan graag een vrijblijvend adviesgesprek met je aan!

Read more

Flinke tariefwijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

Tariefswijziging overdrachtbelasting 2021 - Entjes Administratie en Advies

Met ingang van 2021 vinden er flinke tariefwijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat u bij aankoop van een pand goedkoper of juist duurder uit bent. Hoe zit dat? Wat moet u hiervan weten?

Beleggers ontmoedigen

Het opkopen van woonruimte door beleggers in de grote steden is een doorn in het oog van de overheid. Hierdoor komt de toch al gespannen woningmarkt nog verder onder druk te staan. Om beleggers te ontmoedigen, wordt met ingang van 2021 de overdrachtsbelasting flink verhoogd.

Starters

Anderzijds wil men de starters op de woningmarkt tegemoetkomen met een vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Huidige tarieven

Op dit moment gelden er twee tarieven. U betaalt 2% bij aankoop van een woning en 6% bij aankoop van een andersoortig gebouw, zoals een kantoor of opslagruimte.

Nieuwe tarieven

Vanaf 2021

Voor de aankoop van een woning door starters gaat de overdrachtsbelasting dalen. Op voorwaarde dat er wordt voldaan aan de eisen, gaat hiervoor een tarief gelden van 0%. Als er niet voldaan kan worden aan de voorwaarden, dan geldt er een tarief van 2%. U moet dan wel de woning zelf gaan bewonen. Koopt u een woonruimte dus niet voor uzelf, maar voor een kind of ter belegging, dan gelden de tarieven van 0 en 2% niet. In dat geval krijgt u te maken met het nieuwe hoogste tarief van maar liefst 8%! Hetzelfde geldt bij aankoop van een andersoortig pand, zoals een bedrijfspand of opslagruimte.

Nog in 2020 naar de notaris

Het aankopen van een pand dat u niet zelf gaat bewonen, kunt u dus het beste nog in 2020 uitvoeren. Daarmee kunt u een hoop overdrachtsbelasting besparen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de overdracht bij de notaris nog in 2020 plaatsvindt.

Startersregeling

Voorwaarden. Deze wijzigingen in de overdrachtsbelasting zouden ook gunstig voor u kunnen uitpakken. Mogelijk kunt u namelijk aanspraak maken op de startersregeling. Hierbij wordt er vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting berekend bij aankoop van een woning onder de volgende voorwaarden:

  • u gaat de woning zelf bewonen;
  • u bent tussen de 18 en 35 jaar;
  • u heeft deze startersvrijstelling niet eerder toegepast;
  • de woningwaarde is lager dan € 400.000.

Grens woningwaarde vanaf 1 april 2021

Deze laatste eis geldt pas vanaf 1 april 2021. Dit betekent dat u als starter in de periode van 1 januari 2021 tot 1 april 2021 ook voor een duurdere eigen woning geen overdrachtsbelasting bent verschuldigd. Tip.  Indien u als starter in 2020 een eigen woning koopt of heeft gekocht, zorg er dan voor dat de notariële akte pas in 2021 bij de notaris passeert. Dat scheelt u 2% overdrachtsbelasting.

Overzicht

De wijzigingen per soort pand hebben wij in de hiernavolgende tabel voor u uiteengezet.

  2020 2021
Aankoop eigen woning als starter 2% 0%
Aankoop eigen woning als niet-starter 2% 2%
Aankoop woning niet voor zelfbewoning 2% 8%
Aankoop bedrijfspand 6% 8%
Aankoop vakantiewoning 2% 8%
Aankoop opslagruimte 6% 8%

Ga na of u de voorgenomen aankoop van een pand nog in 2020 moet laten passeren bij de notaris of juist in 2021. Dit laatste speelt eigenlijk alleen als u een eigen woning koopt en gebruik kunt maken van de startersregeling. In alle andere gevallen is het gunstig om de overdracht bij de notaris nog in 2020 te laten plaatsvinden.

Read more

Uw bedrijfssituatie zelf financieel eens op een rijtje zetten?

Bedrijfssituatie Financieel - Entjes Administratie en Advies

Vooral in tijden van crisis is het slim om de financiële situatie van uw onderneming in kaart te brengen: de actuele situatie 2020 en uw toekomstverwachtingen. Een stappenplan en gratis tools helpen u daarbij. Hoe nu verder?

Eind 2020

Het is slim om van tijd tot tijd de balans binnen uw onderneming op te maken. Hoe sta ik ervoor? Wat kan ik verwachten en wat moet ik daarvoor doen? Dat geldt voor goede tijden en voor tijden dat het minder gaat.

Stap 1: Hoe sta ik ervoor?

De jaarcijfers zijn een momentopname. Deze vertellen u alleen maar wat de situatie op 31 december was. Hoe u er op dit moment voorstaat, moet u zelf of samen met uw boekhouder/adviseur boven water halen.

Stap 2: Wat kan ik verwachten?

Als ondernemer zit u niet snel in zak en as. U denkt in mogelijkheden en kansen en bent positief ingesteld. Toch zult u een realistisch toekomstbeeld moeten schetsen. Schat voor de nabije toekomst in wat de verwachte omzet, de komende uitgaven en andere verplichte uitgaven zullen zijn. Ook daarbij kan uw adviseur u van dienst zijn. Onze liquiditeitsbegroting helpt u met het inschatten en volgen van uw inkomsten en uitgaven.

Read more

Minder werk door coronacrisis, geen zelfstandigenaftrek?

Zelfstandigenaftrek Coronacrisus - Entjes Administratie en Advies

Als ondernemer heeft u onder voorwaarden recht op de zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt anno 2020 € 7.030. Maar wat nu als uw winst lager uitvalt? Bent u de zelfstandigenaftrek dan kwijt? Wat is dan van belang om te weten?

Zelfstandigenaftrek

Ondernemers waarvan de winst belast wordt in de inkomstenbelasting, kunnen recht hebben op de zelfstandigenaftrek. Dit is een aftrek op de winst van € 7.030. Een belangrijke voorwaarde is dat men minstens 1.225 uur per jaar in de onderneming werkzaam is. Ook geldt dat men minstens de helft van het aantal gewerkte uren in het bedrijf werkzaam is. Deze laatste eis geldt niet voor starters.

Wanneer starter?

Starters zijn ondernemers die in een of meer van de voorgaande vijf jaren geen ondernemer waren en in deze vijf jaar maximaal twee keer de zelfstandigenaftrek hebben toegepast. Starters hoeven dus niet minstens de helft van de gewerkte uren aan hun onderneming te besteden en hebben in 2020 bovendien recht op € 2.123 aan extra zelfstandigenaftrek. Ook geldt alleen voor starters dat de zelfstandigenaftrek meer kan bedragen dan het bedrag van de winst.

Urencriterium

Vanwege de coronacrisis mag u voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 ervan uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat, vanwege de coronacrisis, niet werkelijk hebt gedaan. Het totaal op jaarbasis van 1.225 uur blijft gewoon staan.

Winst te laag

De zelfstandigenaftrek komt in mindering op de winst. Maar wat nu als de winst, al dan niet vanwege de coronacrisis, lager is dan de zelfstandigenaftrek of als u verlies lijdt? Tip. In dat geval is er bepaald dat de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt verrekend met de winst van de negen daaropvolgende jaren. Dit kan maximaal tot het bedrag van de winst. De inspecteur stelt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij beschikking vast en vermeldt dit bedrag op het aanslagbiljet. De verrekening gaat op volgorde waarin de zelfstandigenaftrek is ontstaan. Op deze manier is de kans dat zelfstandigenaftrek niet verrekend kan worden zo klein mogelijk gehouden.

Verrekening verplicht

Het verrekenen van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is verplicht. Het verrekenen is soms niet aantrekkelijk, bijv. omdat er vanwege de heffingskortingen toch al geen belasting hoeft te worden betaald. Ook in deze gevallen moet de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek worden verrekend met de winsten van de negen erop volgende jaren. Voorwaarde daarvoor is wel dat de ondernemer in het jaar van verrekening ook recht op de zelfstandigenaftrek moet hebben. Let op. Als u niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verloren laat gaan, doet u zichzelf tekort. Bovendien is er dan sprake van een foute aangifte en kan er een boete worden opgelegd.

Automatische correctie

Onlangs maakte de Belastingdienst bekend dat veel ondernemers zichzelf tekortdeden door niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet te verrekenen met winsten in de eropvolgende jaren. Hierdoor viel de winst dus hoger uit. In deze gevallen stuurt de Belastingdienst een brief met daarin het advies de aangifte op dit punt te verbeteren. Het zou in 2018 en 2019 samen zo’n 25.000 ondernemers betreffen. In de meeste gevallen leidt dit dus tot een lager te betalen bedrag aan belasting of krijgt de ondernemer meer belasting terug.

Beschikking

Ook het bedrag van de verrekende, niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek wordt via een beschikking vastgesteld. Dit betekent dat u, wanneer u het niet met de berekening eens bent, hiertegen bezwaar en beroep kunt indienen.

Is uw winst te laag om de volledige zelfstandigenaftrek te kunnen verrekenen, dan kan dit nog met de winst van de negen daaropvolgende jaren. Vergeet dit niet, want het leidt in de meeste gevallen tot minder te betalen belasting.

Read more

Aanpassingen coronasteunpakketten bekendgemaakt

Coronasteunpakket - Entjes Administratie en Advies

Het kabinet heeft vandaag bekendgemaakt dat het steun- en herstelpakket voor banen en economie vanwege de coronacrisis verder wordt uitgebreid. Ook wordt er afgezien van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Een greep uit de belangrijkste onderdelen voor u als ondernemer.

NOW en TVL

De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage, dit bedraagt afhankelijk van het omzetdervingspercentage tussen de 50 en 70%. Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie, zoals cafés die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dit betekent dat ook bijv. toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

Evenementensector

De zogenaamde ‘seizoensmodule’ voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL. Ook kan de sector in ‘fieldlabs’ gaan experimenteren met het veilig en verantwoord organiseren van een evenement. De evenementenbranche heeft hiertoe een plan ingediend en vanaf half januari kunnen zij aan de slag. Het kabinet overweegt om in het nieuwe jaar ook een fieldlab te starten voor cafés.

Nieuw: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Omdat niet iedereen geholpen is door deze maatregelen en er mensen tussen wal en schip kunnen belanden, wordt er via de gemeenten extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval vanwege de coronacrisis niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of om werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor € 130 miljoen in het eerste halfjaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking van de maatregel met gemeenten.

TOZO

De TOZO loopt in de huidige vorm tot 1 april 2021. Verder gaat het kabinet per 1 januari 2021 zelfstandig ondernemers helpen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, bijv. via coaching of bijscholing.

Belastingmaatregelen

De periode dat ondernemers uitstel van betaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen, wordt verlengd tot 1 april 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 april 2021. Ook vijf andere belastingmaatregelen worden verlengd tot deze datum, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Daarnaast treft het kabinet twee nieuwe maatregelen. Allereerst geldt er tot 1 april 2021 een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en -testkits. Ten tweede stelt het kabinet de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca vrij van inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Het kabinet heeft zojuist een uitgebreid steunpakket bekendgemaakt! Naast de verruimingen en versoepelingen, is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) een nieuwe regeling die via de gemeente wordt uitgevoerd en is bestemd voor ondernemers die door de coronacrisis veel van hun opdrachten zien verdwijnen. De uitwerking hiervan wordt begin februari 2021 verwacht. Wij houden u op de hoogte!

Read more

Aftrekposten in 2021 verder beperkt, nu actie ondernemen?

Aftrekposten 2021 - Entjes Administratie en Advies

Vanaf 2021 wordt het maximale aftrekpercentage van de meeste aftrekposten verder beperkt. Welke posten betreft het, wat scheelt dat nu in uw portemonnee en hoe kunt u er nu nog op inspelen?

Lager aftrekpercentage?

Het kabinet zet al jaren fors in op verlaging van de belastingtarieven. Daar staat voor wat betreft box 1 tegenover dat aftrekposten minder gaan opleveren. Dit bereikt men door het maximale percentage waartegen u de kostenposten kunt aftrekken in stappen van 3%-punt te verlagen. Dit betekent dat de aftrek voor de meeste aftrekposten dit jaar nog 46% is, maar volgend jaar nog maar 43%.

Welke aftrekposten?

De aftrekposten waar het om gaat, zijn uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal.

Aftrekposten voor ondernemers. Naast de hiervoor genoemde aftrekposten wordt ook een aantal specifieke aftrekposten voor ondernemers in aftrek gemaximeerd. Dit betreft de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de MKB-winstvrijstelling, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerkaftrek en de stakingsaftrek. Tip.  De oudedagsreserve en de lijfrenteaftrek blijven buiten schot, omdat deze te zijner tijd ook tegen het gewone tabeltarief belast worden.

Wanneer nadelig?

Zoals gezegd, wordt de aftrek alleen beperkt als uw inkomen geheel of deels belast wordt tegen het hoogste tarief. Dit tarief start dit jaar bij een belastbaar inkomen in box 1 van € 68.508 en dat blijft ook volgend jaar zo. Inkomens in box 2 uit een aanmerkelijk belang en in box 3 uit sparen en beleggen, tellen dus niet mee. Bij een lager belastbaar inkomen heeft u van de aftrekbeperking maar beperkt last, want dan daalt het tarief maar met 0,25%-punt.

Nu daarop anticiperen

Ligt uw belastbaar inkomen in box 1 geheel of gedeeltelijk wel boven de genoemde grens van € 68.508, dan kan het voordelig zijn om zo mogelijk op de aftrekbeperking te anticiperen. Zoals uit de opsomming van aftrekposten blijkt, geldt dit met name voor de aftrekposten die voor iedereen gelden en niet zozeer voor de specifieke aftrekposten voor ondernemers. Tip 1.  Van dat rijtje aftrekposten kunt u soms anticiperen voor wat betreft de uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, zorgkosten en giften. Zo kunt u bijv. voor de onderhoudsverplichtingen wellicht met uw ex-partner afspreken om de alimentatieverplichtingen voor de komende jaren in één keer af te kopen tegen een vast bedrag. Betaalt u dat bedrag dit jaar, dan scheelt dat u 3%-punt tot 8,95%-punt in vergelijking met aftrek in de komende jaren. Tip 2.  Ook zorgkosten en vooral giften kunt u in de tijd naar voren halen, bijv. door uw gebit nog dit jaar te laten herstellen of uw goede doel nog dit jaar van een donatie te voorzien.

Wat scheelt dat nu?

Anders dan u wellicht zou verwachten, scheelt het verschil in percentage u meer dan 3% aan te betalen belasting.

Voorbeeld

U schenkt dit jaar nog € 10.000 aan een goed doel. Afgezien van de drempel, betaalt u dit jaar dan € 4.600 minder belasting. Zou u volgend jaar schenken, dan scheelt dit € 4.300. Een verschil dus van € 300, oftewel: ruim 6,5% (€ 4300/€ 4600). In vergelijking met 2023 scheelt het zelfs € 895, oftewel: bijna 20%. Hierbij is afgezien van eventuele hierdoor optredende wijzigingen in de heffingskortingen. U moet hiervoor natuurlijk geld hebben   …

Speel in op de maximering van de aftrekpercentages van de meeste kostenposten. Door ze in de tijd waar mogelijk naar voren te halen, bespaart u belasting als uw inkomen meer dan € 68.508 bedraagt. Natuurlijk moet u hiervoor wel geld hebben.

Read more

Langer de tijd voor terugbetaling te veel ontvangen staatssteun!

Staatssteun - Entjes Administratie en Advies

Nu de aanwezigheid van het coronavirus langdurigere gevolgen heeft voor onze gezondheid en economie dan dat er in het voorjaar werd gehoopt, komt er samenloop in de uitbetaling en de afwikkelingen van de verschillende regelingen.

Terwijl het UWV bezig is met het uitkeren van de voorschotten van NOW 3.0 en voorbereidingen treft voor de subsidieperiode van januari tot april 2021, start de uitvoeringsorganisatie komende week ook met het versturen van de eerste vaststellingen van het definitieve subsidiebedrag van NOW 1.0. De samenloop in deze tijd vinden minister Koolmees ongewenst.

Wat speelt er?

Voor bedrijven die ook deze maanden getroffen worden door de crisis of die gesloten zijn om onze gezondheid te beschermen, zal een snelle nabetaling welkom zijn, maar zal een terugbetaling zeer ongelegen komen. Tip. Ondernemers kunnen met het UWV telefonisch een afspraak maken voor een betaalperiode van een jaar. Tip. Minister Koolmees benadrukt dat er ook afspraken over langere termijnen mogelijk zijn. Minister Koolmees: “Ik begrijp dat het voor ondernemers in de eerste fase van de crisis lastig was om het omzetverlies en de loonontwikkeling in te schatten. Veel ondernemers zullen het zekere voor het onzekere hebben genomen. Sommige ondernemers hebben het momenteel zwaar, dus ik heb met het UWV afgesproken dat ze waar dat nodig is coulant omgaan met de betaaltermijnen.”

Minister Koolmees heeft toegezegd dat het UWV coulant moet omgaan met het terugbetalen van te veel ontvangen staatssteun. U kunt met het UWV regelen dat de terugbetaalperiode een jaar of zelfs langer mag duren.

Read more
Archieven
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?