Eenmalige huurverlaging woning voor zzp’ers?

Eenmalige Huurverlaging woning ZZP'ers - Entjes Administratie en Advies

Als zzp’er in een sociale huurwoning heeft u mogelijk recht op eenmalige huurverlaging, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat op 1 december 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoe zit dat precies?

Recht op huurverlaging voor zzp’ers

Nieuwe regeling

Op grond van het wetsvoorstel ‘Wet eenmalige huurverlaging huurders met een lager inkomen’ dat op 1 december 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer krijgen huishoudens met een sociale huurwoning recht op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen.

Ook voor zzp’ers

Dit geldt ook voor zzp’ers die een teruglopend inkomen hebben, bijv. als gevolg van de coronacrisis. Om in aanmerking te komen, moet uw inkomen onder de inkomensgrenzen voor passend toewijzen liggen en u moet een huurprijs hebben die boven de voor u geldende aftoppingsgrens ligt. Deze grens is in 2021 € 40.421.

Zelf aanvragen

Verzoek bij corporatie

Als zzp’er kunt u zelf een verzoek indienen bij de woningcorporatie. Hierbij is het van belang dat inkomensdaling ten minste zes maanden voorafgaand aan dit verzoek tot huurverlaging moet zijn opgetreden.

Zelf aantonen

Als huurder moet u dus aannemelijk maken dat u te maken heeft met een inkomensdaling en u moet aantonen dat het huishoudinkomen in de voorgaande zes maanden niet hoger was dan de toepasselijke inkomensgrens voor passend toewijzen.

Boekhouder

Als zzp’er heeft u voor de ‘bewijsvoering’ wel een verklaring van uw boekhouder nodig. Tip. Als uw inkomen lager is vanwege de coronacrisis, zal het waarschijnlijk niet al te moeilijk zijn om dit aan te tonen. Doe zelf alvast uw huiswerk, dan hoeft zo’n verklaring van de boekhouder niet al te veel te kosten.

Samenstelling huishouden

Als huurder moet u een zelf opgestelde verklaring over de actuele samenstelling van uw huishouden verstrekken.

Hoe snel beslissen?

Voorstel

De woningcorporatie moet binnen drie weken na ontvangst van deze gegevens een huurverlagingsvoorstel doen. Tip. Als u de gegevens aangetekend verstuurt, heeft u in elk geval bewijs van verzending en kunt u aantonen wanneer het voorstel binnen was of had moeten zijn.

Nog dit jaar!

De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. U kunt een verzoek tot eenmalige huurverlaging indienen tot 31 december 2021.

Rol huurcommissie

Bezwaar

Wordt de huur niet verlaagd of te weinig verlaagd, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen om een uitspraak te vragen. De Huurcommissie kan daarna uitspreken of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Spontaan voorstel woningcorporatie

Verklaring Belastingdienst

De woningcorporatie kan u ook zelf een voorstel tot huurverlaging doen. Hiervoor krijgt de woningcorporatie namelijk voor woningen met een huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens (€ 633,25 in 2021) een verklaring van de Belastingdienst.

Inkomen en huur

Als uit deze verklaring blijkt dat uw inkomen in 2019 lager was dan de inkomensgrens voor passend toewijzen en de geldende huurprijs hoger is dan de voor u geldende aftoppingsgrens, dan stelt de woningcorporatie u ‘spontaan’ een huurverlaging voor. De woningcorporatie heeft hiervoor de tijd tot uiterlijk 1 april 2021.

Als zzp’er betaalt u als gevolg van de coronacrisis mogelijk een te hoge huur voor uw huurwoning. U kunt zelf een huurverlaging aanvragen bij de woningcorporatie. U kunt ook wachten tot de verhuurder (vaak een woningcorporatie) zelf met een voorstel komt.

Tags:
Archieven