Fiscale boete ontslagvergoeding gewijzigd per 1 januari 2021

Fiscale boete ontslagvergoeding gewijzigd per 1 januari 2021 - Entjes Administratie en Advies

Op 1 januari 2021 is een aantal maatregelen uit het Pensioenakkoord uitgewerkt in de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen. Wat betekenen deze regels voor u als werkgever en voor uw werknemers? Wat betekent dit voor de RVU-heffing?

Meer keuzevrijheid

Eigen keuzes. In de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen zijn drie maatregelen uit het Pensioenakkoord uitgewerkt met als doel werknemers meer ruimte te bieden om eigen keuzes te maken over het pensioen.

Terugwerkende kracht

De nieuwe regels inzake de regeling voor vervroegde uittreding gelden (met terugwerkende kracht) sinds 1 januari 2021 en zijn dus nu al geldig.

Wat betekent dit voor u?

Waar krijgt u mee te maken?

Wat wijzigt er precies en wat betekent dit voor u als werkgever (en voor uw werknemers)? Een belangrijk onderdeel van de regels gaat over de RVU-heffing. RVU staat voor regeling voor vervroegde uittreding.

Boete voor werkgever

De ‘oude’ regeling hield in dat als u een werknemer die een paar jaar voor zijn pensionering zat, een vergoeding betaalde om hem of haar financieel in staat te stellen om de periode tot aan de pensionering te overbruggen, u als werkgever een RVU-boete verschuldigd was van 52% eindheffing.

Vijf jaar lang geen heffing

Daar komt nu (tijdelijk) verandering in. De komende vijf jaar mag u als werkgever aan een werknemer een vergoeding meegeven zonder dat dit leidt tot een RVU-heffing.

Voorwaarden

Niet voor niets

Natuurlijk moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de RVU-vrijstelling. Twee belangrijke voorwaarden voor de vrijstelling gaan over het ingangsmoment en over het bedrag dat uiteindelijk wordt betaald aan de medewerker die eerder vertrekt.

  • U mag de vergoeding toekennen over (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd door uw werknemer.
  • Het bedrag dat u per maand ten hoogste vrijgesteld kunt betalen, is het bedrag dat (na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen) gelijk is aan de (netto) AOW-uitkering.

Wat kunt u hiermee?

Meewerken zonder boete

Als werkgever kunt u nu dus de komende vijf jaar meewerken aan een beëindigingsregeling onder toekenning van een vergoeding, zolang u maar de voorwaarden van de RVU-vrijstelling respecteert.

Wel of geen vergoeding? Of u als werkgever een vergoeding wilt en kunt meegeven en wat redelijk is, zal afhangen van omstandigheden.

  • Wat is de reden voor de beëindiging?
  • Wie neemt daartoe het initiatief?
  • Welke afspraken worden er verder gemaakt?

Kunnen en willen. Deze punten en mogelijk ook andere feiten en omstandigheden kunnen van belang zijn voor wat redelijk en wat mogelijk is.

Niet verplicht. Bij het treffen van een regeling is van belang dat u en uw werknemer beide open moeten staan voor een regeling. U kunt hem of haar niet dwingen om eerder te vertrekken.

Van twee kanten. Het omgekeerde is ook waar. U bent als werkgever nooit verplicht om mee te werken als een werknemer graag met een regeling eerder uit dienst wil.

Niet iedere werknemer haalt probleemloos zijn pensioen. Sinds 1 januari 2021 kunt u zonder het risico van een RVU-heffing een ‘vertrekregeling’ treffen met uw werknemer. Dit moet voor beide partijen vrijwillig zijn.

Tags:
Archieven
×

Powered by WhatsApp Chat

× Hoe kan ik je helpen?