Gebruikelijk loon voor 2021 verlagen?

Gebruikelijk loon verlagen 2021 - Entjes Administratie en Advies

De werknemer die (samengevat) minstens 5% van de aandelen of een bepaalde soort aandelen in een BV houdt, is aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder). Wanneer de ab-houder werkt voor de BV waarin hij aandelen houdt (bijv. omdat hij DGA is), geldt de ‘gebruikelijkloonregeling’.

Standaard

Het standaard gebruikelijk loon voor 2021 is ten opzichte van 2020 verhoogd van € 46.000 naar € 47.000.

Coronacrisis

In 2020 kon vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon tijdelijk worden verlaagd. Dit geldt ook voor 2021 bij een omzetdaling die is veroorzaakt door de coronacrisis. Als vergelijking geldt hierbij de omzet over heel 2019. De regeling staat open voor vennootschappen die in 2021 ten opzichte van 2019 ten minste 30% omzetverlies hebben geleden.

Voorwaarden

Heeft u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u, zonder de Belastingdienst hiervoor om toestemming te vragen, voor uw aangiften loonheffingen over 2021 het gebruikelijk loon lager vaststellen. Overleg met de Belastingdienst is dan dus niet vereist. Wilt u gebruikmaken van deze verlaging, dan moet u aan de hiernavolgende voorwaarden voldoen.

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  • Als de aanmerkelijkbelanghouder (de DGA) in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit hiernavolgende berekening, dan geldt dat hogere loon.
  • Als uw omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan past u hiernavolgende berekening toe zonder deze beïnvloeding.

Berekening

Voor 2021 gebruikt u de volgende berekening:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B / C

A = het gebruikelijk loon over 2019

B = de omzet (exclusief btw) over heel 2021

C = de omzet (exclusief btw) over heel 2019

Als gevolg van de coronacrisis mag u voor de DGA bij een omzetdaling het gebruikelijk loon lager vaststellen aan de hand van een formule. Gebruik hiervoor onze rekentool.

Tags:
Archieven