Hoe omgaan met duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen - Entjes Administratie en Advies

De ambities in het Energieakkoord zijn groot. Van bijna energieneutraal voor nieuwbouw (2021) tot volledig energieneutraal vanaf 2050. Voor de gebouwde omgeving is de druk vanuit de overheid hoog. Welke kansen en risico’s geeft dit?

Duurzaam bouwen

Uitputting van natuurlijke grondstoffen, toename vervuiling van de aarde, grotere vraag naar energie en voorkoming van energieverlies zijn items waar we allemaal mee te maken hebben. Van de bouw wordt verwacht dat deze een belangrijke rol zal spelen om aan de uitdagingen waarvoor we met elkaar staan, mede vanuit de verplichtingen vastgelegd in het Energieakkoord, het hoofd te bieden.

Aanpassingen voorschriften

De voorschriften (Bouwbesluit), energieprestaties en bouw- en verbouwregels zijn of worden aangepast, waardoor andere keuzes moeten worden gemaakt om aan de duurzaamheidseisen te kunnen voldoen.

Toepassing materialen

Dat houdt ook in dat er keuzes moeten worden gemaakt voor duurzame materialen die van belang zijn voor milieu, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, verbeterde isolatie en ventilatie en voor materialen die circulair zijn.

De weg naar volledig duurzaam

  1. Van belang is om als beginpunt een beleidsplan op te stellen. Hierin moet duidelijk worden hoe het bedrijf en haar medewerkers om zal gaan met de veranderende voorschriften en eisen, de communicatie naar de markt zal doen, het beleid ten aanzien van leveranciers en onderaannemers vormgeeft en niet in de laatste plaats de omgang met klanten regelt (Wkb).
  2. Een belangrijk onderwerp is hoe het bedrijf vormgeeft aan haar plaats in de maatschappij door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De visie daarover kan eenvoudig worden vastgelegd in de formulering van het MVO-beleid als artikel in offertes en andere aanbiedingen of kan nader uitgewerkt worden in een uitgebreider motiveringsplan dat mede aan klanten ter beschikking wordt gesteld en op de website een plaats krijgt.
  3. Het zal steeds opnieuw nodig blijken dat de kennis continu moet worden ververst in verband met allerlei wijzigingen en aanpassingen op bestaande regels nu en later en vanwege aangepast overheidsbeleid. Tip. Volg hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzaam-bouwen-en-verbouwen/duurzaam-bouwen
  4. Ontwikkeling medewerkers. Het opleiden van medewerkers is van belang om het vastgestelde beleid te kunnen uitvoeren. Het is makkelijk om via webinars in te schrijven op aangeboden online opleidingen of voorlichtingsbijeenkomsten. Vergeet ook de medewerkers op de bouwplaatsen niet. Voorzie hen in ieder geval van wat het beleid is en wat zij op hun plek kunnen doen om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Sommigen staan zelfs rechtstreeks in contact met opdrachtgevers en zijn de voorposten.
  5. Leveranciers en onderaannemers. De geformuleerde doelstellingen gelden ook op inkoopgebied. De keuze van leveranciers en uiteraard onderaannemers zou kunnen wijzigen indien zij niet aan de doelstelling kunnen voldoen. Ook zij allen kunnen helpen om de juiste materialen te gebruiken of andere verwerkingsmethoden toe te passen. Let er bijv. op of leveranciers/onderaannemers voldoen aan kwaliteitskeurmerken, zoals VCA, ISO 9001, ISO 14001.
  6. Duurzaam bouwen hoeft niet per se duurder te zijn. Het toepassen van andere materialen en bouwmethoden kan voordeliger zijn en zeker voor klanten gunstiger uitpakken vanwege energiebesparing, lagere onderhoudskosten en minder waterverbruik. Neem dit op in aanbiedingen.
  7. De rijksoverheid ondersteunt duurzaam bouwen met verschillende regelingen:
  • Regeling groenprojecten: belastingvoordeel bij investeringen in erkende duurzame projecten;
  • NESK: voor energieneutrale scholen en kantoren;
  • MIA: belastingvoordeel voor duurzame bedrijfsinvesteringen.

Raadpleeg hiervoor bijv. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Borging

Voor voortdurend zicht op het beleid en uitvoering van de doelstellingen, alsmede op kwaliteit, kan een medewerker worden benoemd die zorgt voor de borging, zowel intern als extern bij klanten. Tip. Evaluaties helpen om risico’s en tekortkomingen bij te stellen en te voorkomen. Voorkom risico’s door af te wijken van voorschriften en kwaliteit (Toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).

Duurzaam bouwen speelt al een belangrijke rol in de huidige bouwwereld. Opdrachtgevers stellen eisen op dat gebied en dus is het raadzaam om het een beleidspunt te maken op de interne agenda. Zo voorkomt u risico’s om op achterstand te komen of om uitgesloten te worden, dan wel om aansprakelijk te worden gesteld.

Tags:
Archieven