Huurkorting bedrijfsruimte door corona?

Huurkorting bedrijfsruimte Corona - Entjes Administratie en Advies

Ondanks de oproep van de politiek om de pijn door corona tussen huurder en verhuurder te verdelen, geven veel verhuurders niet thuis. Hierover hebben al rechtszaken plaatsgevonden. Welke conclusie valt hieruit voorzichtig al te trekken?

Verzocht om huurkorting

Vanaf mei 2020 verschenen de eerste rechterlijke uitspraken, waarbij huurders probeerden een huurkorting via de rechter af te dwingen. Inmiddels zijn er ruim 25 (kortgeding)uitspraken gewezen over deze problematiek. Daardoor kan een eerste balans worden opgemaakt. Tip. Er kan met voorzichtigheid worden geconcludeerd dat rechters in het algemeen in kort geding meer op de hand van huurders zijn. Veel zaken zijn overwegend in het voordeel van de huurder beslist. Soms geeft de rechter aan dat er in juridische zin sprake is van ‘een gebrek’, maar in de meeste gevallen op grond van ‘onvoorziene omstandigheden’. Let op. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat rechters in kort geding een voorlopig oordeel uitspreken en uitsluitend kunnen spreken over opschorting van de huur (en niet kwijtschelding). Het oordeel van de kortgedingrechter loopt vooruit op de uitspraak in een bodemprocedure. Dit soort uitspraken zijn er echter nog niet.

Voorspelling wel van betekenis

De uitspraken van de voorzieningenrechters geven echter wel een voorspelling over de mogelijke uitkomst van bodemprocedures en zijn dan ook niet zonder betekenis. Inmiddels zijn van verschillende regio’s in het hele land vonnissen bekend. Zo is bij de Rechtbank Amsterdam een duidelijke lijn in het voordeel van huurders te bekennen. Bij Rechtbank Assen, aangespannen door AB InBev en een van de eerste zaken, vond de rechter dat de pijn door de keten moest worden verdeeld: verhuurder, de brouwerij (en tussen(ver)huurder) en de exploitant. Zij hoefden tijdens de sluiting van het café ieder slechts 1/3 deel van de huur te betalen.

Is er dan geen richtlijn te geven?

Jawel. Zeker in Amsterdam bepalen rechters geregeld dat een huurkorting/opschorting over de periode van verplichte sluiting 50% bedraagt. In de periode na heropening, waarbij er nog sprake is van beperkende maatregelen, wordt inmiddels regelmatig 25% toegewezen. Tip. Grosso modo kan worden gezegd dat een huurkorting van drie maanden over 2020 haalbaar zou moeten zijn. De kortingen die in rechtspraak worden toegekend, lijken zich ook niet te beperken tot de eerste golf. Verhuurders worden blijkens de meest recente uitspraken ook meegetrokken in de pijn van de tweede golf die zich vanaf oktober 2020 voordoet.

Waar kunt u zelf rekening mee houden?

Hoewel u niet altijd keihard op zaken, zoals betalingsgedrag en goed huurderschap, hoeft te worden afgerekend, is het verstandig om hier toch rekening mee te houden.

Wat heeft u daaraan?

Een huurder die voldoet aan alle genoemde punten (goed betalingsgedrag voor corona, etc.) en die niet het procesinitiatief wenst te nemen of kan nemen, doet er verstandig aan in ieder geval ten minste 50% van de huur te (blijven) voldoen bij gehele sluiting en ten minste 75% bij gedeeltelijke sluiting en transparant en onderbouwd de verhuurder mee te delen waarom niet de volledige huursom voldaan kan worden. Hierdoor dient de verhuurder gerechtelijke stappen te zetten en wordt het risico op ontbinding en ontruiming toch zo veel als mogelijk beperkt. Een garantie kan echter niet gegeven worden.

Rechters lijken steeds meer op de hand van de huurder te zijn, al is dat geen garantie voor succes. Haalt overleg met de verhuurder niets uit, voldoe dan bijv. 1/3 deel van de huur en laat de verhuurder procederen over de rest. U moet dan wel enkele zaken goed voor elkaar hebben. Download ons overzicht hiertoe, dan maakt u meer kans.

Tags:
Archieven