TONK-regeling vermoedelijk vanaf 1 maart 2021 open

TONK-regeling - Entjes Administratie en Advies

De gemeentelijke loketten waar ondernemers de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen aanvragen, gaan naar verwachting 1 maart 2021 open. De ondernemer kan een beroep op deze regeling doen als hij een inkomensterugval ondervindt door de gevolgen van de coronacrisis en als andere regelingen onvoldoende uitkomst bieden. De regeling loopt tot 30 juni 2021.

Vanaf 1 januari 2021 is er ook ondersteuning voor mensen die te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, maar die niet of onvoldoende een beroep kunnen doen op andere coronaregelingen.

Wat is de TONK en voor wie?

De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. In principe hoeft de ontvanger de tegemoetkoming niet terug te betalen. Als iemand op korte termijn voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen, kan de TONK als lening worden verstrekt. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen. De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling. De hoogte hangt af van de situatie. Zo kijkt de gemeente onder andere naar de hoogte van de (woon)kosten, het huidige inkomen en welk deel van de kosten iemand zelf nog kan betalen. Op basis van de Participatiewet kunnen gemeenten daarvoor zelf beleidsregels opstellen.

Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo controleren gemeenten of:

  • een huishouden onvoldoende draagkracht heeft om vaste lasten te betalen uit het beschikbare gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen;
  • er geen sprake is van direct beschikbaar privévermogen, zoals contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen of cryptovaluta (zoals bitcoins). De gemeente kijkt niet naar vermogen uit onderneming;
  • het vermogen niet boven een nader te stellen grens uitkomt. Dit kan per gemeente verschillen;
  • de aanvrager niet jonger is dan 18 jaar.

De TONK-regeling gaat vermoedelijk per 1 maart 2021 open. De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. In principe hoeft de ontvanger de tegemoetkoming niet terug te betalen. Als iemand op korte termijn voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen, kan de TONK als lening worden verstrekt. Gemeenten voeren de regeling uit en kunnen de TONK met terugwerkende kracht toekennen.

Tags:
Archieven